Voor wie?

Iedereen die in groepsverband een bezoek wil brengen aan één of meerdere agrarische bedrijven of aan de sector verwante bedrijven, kan terecht bij VisitAFarm.

Voor:


Boerenorganisaties

Overheden

Agrarische onderwijsinstellingen

Maar ook voor:


Ondernemersverenigingen

Scholen

Buurtverenigingen

Consumentenorganisaties

Plattelandsvrouwenorganisaties

Etc.